denmark怎么读

2024-05-16 我爱学习 阅读 投稿:本站作者

欧洲地图

Britain

英[ˈbrɪtn] 美[ˈbrɪtn]

n.不列颠,英国

France

英[ˈfrɑːns] 美[fræns]

n.法国

Italy

英['ɪtəlɪ] 美['ɪtəlɪ]

n.意大利

Germany

英[ˈdʒɜːməni] 美[ˈdʒɜːrməni]

n.德国

Spain

英[speɪn] 美[speɪn]

n.西班牙

Russia

英['rʌʃə] 美['rʌʃə]

n.俄罗斯

Belarus

英[ˌbelə'ru:s] 美[ˌbelə'rus]

n.白俄罗斯

Ukraine

英[ju:'kreɪn] 美[ju'kreɪn]

n.乌克兰

Denmark

英[ˈdenmɑːk] 美[ˈdenmɑːrk]

n.丹麦

Finland

英['fɪnlənd] 美['fɪnlənd]

n.芬兰

Poland

英['pəʊlənd] 美['poʊlənd]

n.波兰

Sweden

英['swi:dn] 美['swidn]

n.瑞典

Switzerland

英['swɪtsələnd] 美[ˈswitsə(r)ˌlənd]

n.瑞士

Portugal

英[ˈpɔːtʃəgəl] 美[ˈpɔrtʃəgəl]

n.葡萄牙

Iceland

英['aɪslənd] 美['aɪslənd]

n.冰岛

Norway

英['nɔ:weɪ] 美['nɔrweɪ]

n.挪威

Belgium

英['beldʒəm] 美['beldʒəm]

n.比利时

Austria

英['ɒstrɪə] 美['ɔstrɪr]

n.奥地利

Netherlands

英[ˈnɛðələndz] 美[ˈnɛðərləndz]

n.荷兰

Serbia

英['sɜ:bɪə] 美['sɜrbɪr]

n.塞尔维亚

Greece

英[griːs] 美[gris]

n.希腊

Ireland

英[ˈaɪələnd] 美[ˈaɪərlənd]

n.爱尔兰

Luxembourg

英[ˈlʌksəmbɜːg] 美[ˈlʌksəmˌbɔrg]

n.卢森堡

Lithuania

英[ˌlɪθjʊ'eɪnɪə] 美[ˌlɪθʊ'eɪnɪr]

n.立陶宛

Vatican

英[ˈvætɪkən] 美[ˈvætɪkən]

n.梵蒂冈

Hungary

英['hʌŋɡərɪ] 美['hʌŋɡərɪ]

n.匈牙利

Czech Republic

英[tʃek rɪˈpʌblɪk]

美[tʃɛk rɪˈpʌblɪk]

n.捷克

Slovakia

英[slə'vækɪə] 美[sloʊ'vækɪr]

n.斯洛伐克

Estonia

英[e'stəʊnɪə] 美[e'stoʊnɪr]

n.爱沙尼亚

Latvia

英['lætvɪə] 美['lætvɪr]

n.拉脱维亚

Moldova

英[mɒl'dəʊvə] 美[mɑl'doʊvə]

n.摩尔多瓦

Romania

英[rʊ'meɪnɪə] 美[rəʊˈmeɪnɪə]

n.罗马尼亚

Bulgaria

英[bʌl'ɡeərɪə] 美[bʌl'ɡerɪr]

n.保加利亚

Slovenia

英[slə'vi:nɪə] 美[sloʊ'vinɪr]

n.斯洛文尼亚

Croatia

英[krəʊ'eɪʃə] 美[kroʊ'eɪʃə]

n.克罗地亚

Bosnia and Herzegovina

英[ˈbɔzniə ænd ˌhɛətsəɡəuˈvi:nə]

美[ˈbɑzniə ənd ˌhɛrtsəɡoˈvinə]

n.波斯尼亚和黑塞哥维那(简称:波黑)

Montenegro

英[ˌmɒntɪ'ni:ɡrəʊ] 美[ˌmɑntə'neɪɡroʊ]

n.黑山共和国

Macedonia

英[ˌmæsiˈdəunjə] 美[ˌmæsɪˈdoniə, -ˈdonjə]

n.马其顿王国

Albania

英[æl'beɪnɪə] 美[æl'beɪnɪr]

n.阿尔巴尼亚

Monaco

英['mɒnəkəʊ] 美['mɑnəkoʊ]

n.摩纳哥

Andorra

英[æn'dɔ:rə] 美[æn'dɔrə]

n.安道尔共和国

Liechtenstein

英['lɪktənstaɪn] 美['lɪktənstaɪn]

n.列支敦士登

San Marino

英[ˌsænməˈri:nəu] 美[ˌsænməˈrino]

n.圣马力诺

Malta

英[ˈmɔːltə]

n.马耳他

图片来源于网络,侵删

欢迎关注英语小郎君(公众号同名)

声明:闻科网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系756005163@qq.com